ការមិនធ្វើបាបទាំងពួងដោយចម្រើនសីល - ការបំពេញកុសលដោយចម្រើនសមាធិ - ការធ្វើចិត្តឲ្យផូរផង់ដោយចម្រើនបញ្ញា (មនុស្សជោគជ័យគឺជាមនុស្សដែលធ្វើនូវការងារ ដែលមនុស្សមិនជោគជ័យមិនចង់ធ្វើ)

Sunday, September 22, 2013

ការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម


ដើម្បី ធ្វើ សកម្មភាពអាជីវកម្ម នៅក្នុង លក្ខខណ្ឌ នៃការ ដ៏មានប្រសិទ្ធិភាព ជាមួយបុគ្គលិកនិងសិស្ស ( ជាក្រុម ឬ អង្គការ ) អ្នកគ្រប់គ្រង ភាគច្រើនមាន ដើម្បីអនុវត្ត សកម្មភាពនោះ។ ការងារ នេះត្រូវបាន គេហៅថា ការគ្រប់គ្រង អាជីវកម្ម។

ជាងនេះទៅទៀត ជាពិសេស ការគ្រប់គ្រង អាជីវកម្ម ទាំងមូលនៃដំណើរការ តទៅនេះ:

-កំណត់ គោលបំណង អាជីវកម្ម

-សំរបសំរួល រៀបចំ ពាក្យបញ្ជា និងការ ប្រតិបត្ដិការ ដើម្បីសម្រេច គោលបំណង អាជីវកម្ម កំណត់ ចេញ

-សូមពិនិត្យមើល និងអង្គការ ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ ត្រូវបាន បង្កើតឡើង នៅក្នុង ដំណើរការ នៃការអនុវត្ត គោលបំណង អាជីវកម្ម។

ភារកិច្ច ចម្បង នៃការ គ្រប់គ្រង

គោលដៅ ជារួម នៃការ គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម គឺដើម្បីរក្សា និង លើកកម្ពស់ សកម្មភាពអាជីវកម្ម ក្នុងគោលបំណង ដើម្បីធានា អត្ថិភាព និងប្រតិបត្តិការ អាជីវកម្ម ទាំងមូល ដែល បានធ្វើឡើង ឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅ នៃ ការកែលម្អ ការអនុវត្ត អាជីវកម្ម។

ការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម គឺ ពិតជា ឧស្សាហកម្ម ដ៏ធំ មួយ , គ្របដណ្តប់ វាល ជាច្រើន វិស័យ នៃសង្គម។ គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម អាចត្រូវបាន ជិត បី នៅក្នុង មុំ ចម្បង :

* ការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ទូទៅ ( ពហុ វិន័យ និង ពហុ វិស័យ ពហុ មុខងារ)

* វត្ថុ គ្រប់គ្រង អាជីវកម្ម ( ត្រូវបានគេស្គាល់ ផងដែរថាជា វិស័យ ) នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ច ដូចជា អាជីវកម្ម ឧស្សាហកម្ម សំណង់ , កសិកម្ម , ពាណិជ្ជកម្ម , ទេសចរណ៍ការដឹកជញ្ជូន ទូរគមនាគមន៍ ធនាគារ ការធានារ៉ាប់រង ល ..

* មុខងារ អាជីវកម្ម ការគ្រប់គ្រង អាជីវកម្ម ដូចជា ធនធានមនុស្ស, ហិរញ្ញវត្ថុ , ការធ្វើទីផ្សារ, ដឹកជញ្ជូន , បច្ចេកវិទ្យា មានគុណភាព ជាដើម ..


លើសពីនេះទៀត អ្នកគ្រប់គ្រងអាច ចូលដំណើរការ ការគ្រប់គ្រង ដំណើរការ អាជីវកម្មនៅក្នុង សហគ្រាស ដូចជា ការធ្វើផែនការ របស់អង្គការ , រដ្ឋបាល , ការត្រួតពិនិត្យ ជាដើម ..

នៅក្នុង អាជីវកម្ម ការគ្រប់គ្រង អាជីវកម្ម ត្រូវបានបែងចែកជា បីថ្នាក់ ចម្បង :

* គ្រប់គ្រង ជាន់ខ្ពស់ : នាយកប្រតិបត្តិ អនុប្រធាន នាយក ឬ មុខងារ វាល ជាដើម ..

អ្នកគ្រប់គ្រង កម្រិត *: ប្រធាន មន្ទីរ ល កម្មវិធីគ្រប់គ្រង រុក្ខជាតិ ..

* អ្នកគ្រប់គ្រង កម្រិត មូលដ្ឋាន : រដ្ឋបាល ដែលនៅសេសសល់ ។

ទាំងអស់នៅក្នុង ទាំងអស់ ការងារ សំខាន់នៃការ គ្រប់គ្រង គឺ:

-ផែនការ អាជីវកម្ម -

-អង្គភាព អាជីវកម្ម -

- អង្គភាព រដ្ឋបាល ពាណិជ្ជកម្ម

- ភាពជាអ្នកដឹកនាំ នាយកប្រតិបត្តិ អាជីវកម្ម

- អធិការកិច្ច និងការត្រួតពិនិត្យ នៃការ ប្រតិបត្ដិការ អាជីវកម្ម

លក្ខខណ្ឌការងារ និងឱកាស អាជីព

ប្រាក់ចំណូល ខ្ពស់ បរិស្ថានការងារ ថាមវន្ត និងឱកាស ការជំរុញ យ៉ាងឆាប់រហ័ស គឺជា មូលហេតុ ឧស្សាហកម្ម នេះ បានទាក់ទាញ មនុស្សវ័យក្មេង ជាច្រើន។ លោកអ្នកគឺជា អាជីវកម្ម ងប់ងល់នឹង ស្រឡាញ់ ព្រឹត្ដិការណ៍ តម្រូវឱ្យ អង្គការ គំនិត និងការគ្រប់គ្រង អ្នក អាចប្រែប្រួលទៅតាម យ៉ាងលឿន ដល់បរិស្ថាននិង ការងារ ។

វិស័យ នេះមាន តំបន់ប្រតិបត្តិការ ធំទូលាយ ដូច្នេះអ្នកនឹង មានឱកាសដើម្បី ឈានដល់ ផ្នែកជាច្រើន នៃ ទឹកដី នៃ ប្រទេសវៀតណាមនិង នៅទូទាំងពិភពលោក។ ផ្សារ បរិស្ថាន និងអាជីវកម្ម គឺត្រូវបាន ផ្លាស់ប្តូរ គ្រាន់តែជា ការប្រឈមមួយ ប៉ុន្តែក៏ មានអារម្មណ៍រីករាយ សម្រាប់អ្នក នោះទេ។ ម៉ាស៊ីន ផ្សិត ការងារ ថាអ្នកមិន ទទួលយកការ អផ្សុក ។

មានតែ នៅក្នុង តំបន់ នៃសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម ដែល ប្រទេសនេះ មាន ចំនួនជាង 15 ពាន់ សហគ្រាស។ បើយោងទៅតាម គោលនយោបាយ របស់ រដ្ឋ នោះ រហូតដល់ ឆ្នាំ 2010 ប្រទេសនេះ នឹងមាន ប្រមាណ 50 ពាន់នាក់ សហគ្រាស។ តម្រូវការសម្រាប់ការ គ្រប់គ្រង ល្អ , acumen ដ៏អស្ចារ្យ ដូច្នេះ ។

ជាពិសេស ជាមួយនឹង ចំណេះដឹង និងជំនាញ នៃការ គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ទាំងអស់ គឺជា បណ្តុះបណ្តា អ្នក ពិតជា អាច បង្កើត និងគ្រប់គ្រង អាជីវកម្ម អាជីវកម្ម ផ្ទាល់ខ្លួន ឬ ក្រុមគ្រួសារ របស់ពួកគេ។

គុណភាពនិង ជំនាញដែលត្រូវការ

- មានចំណេះដឹង នៃ ចំនេះដឹង ធម្មជាតិនិង សង្គមនៃ ក្រុមហ៊ុន អាជីវកម្ម

- សមត្ថភាពជំនាញ ភាសា បរទេសនិង ព័ត៌មាន

- មាន សេចក្តីប្រាថ្នា បង្កើន ស្របច្បាប់ គឺ

- បង្កើតនិងច្នៃប្រឌិត និងការ ច្នៃប្រឌិតថ្មី ចក្ខុវិស័យ មើលឃើញ ឆ្ងាយ -

- ការគ្រប់គ្រង អង្គការ បង្ហាញឱ្យឃើញ , ទំនុកចិត្ត ថាតើ ដើម្បីជម្នះ ហានិភ័យ

- មាន ក្រមសីលធម៌ អាជីវកម្ម

Reactions:

0 comments:

Post a Comment